Πού ‘ναι τα χρόνια…

Πέρασαν μήνες αλλά το μικρόβιο είναι μικρόβιο …’Έτσι να ’μαι ξανά εδώ να σας ταλαιπωρώ με αμπελοφιλοσοφίες……