Σχεδιασμός για κλάματα…

Μέρες τώρα μονολογώ για τον σχεδιασμό των Ελληνικών ομάδων και θέτω στον εαυτό μου διάφορους προβληματισμούς αλλά…